Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt:

e-mail: kancelaria@pwsz.com.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

metryczka


Wytworzył: Rafał Pszczolarski (11 maja 2012)
Opublikował: Rafał Pszczolarski (11 maja 2012, 12:50:49)

Ostatnia zmiana: Marek Lubczyński (30 stycznia 2019, 10:58:14)
Zmieniono: zmiana treści informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4141