Program studiów 2020/2021

Program studiów 2020/2021

Dietetyka

Zarządzenie 64/2020 z dnia 16 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku „Dietetyka”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym [...]

Zarządzanie

Zarządzenie 51/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku „Zarządzanie”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym [...]

Filologia

Uchwała nr 31/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Filologia", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Uchwała nr 30/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy", studia inżynierskie o profilu praktycznym. [...]

Pielęgniarstwo

Ustawa nr 36/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Pielęgniarstwo", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Pedagogika

Uchwała nr 35/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Pedagogika", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Kosmetologia

Uchwała nr 32/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Kosmetologia", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym [...]

Administracja II

Uchwała nr 28/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów, w tym planów studiów dla kierunku "Administracja", studia drugiego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Administracja I

Uchwała nr 27/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Administracja", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Architektura wnętrz

Uchwała nr 29/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Architektura wnętrz", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Logistyka II

Uchwała nr 34/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Logistyka", studia drugiego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Logistyka I

Uchwał nr 33/2020 z dnia 15 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Logistyka", studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym. [...]

Techniki dentystyczne

Uchwała nr 37/2020 w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku "Techniki dentystyczne", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym [...]

metryczka