rok 2016

rok 2016

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/2016 z 5 kwietnia 2016 r.

dotyczy Zasad rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2016/2017 [...]

Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

dotyczy Zasad alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach rogramu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2016/2017 [...]

Zarządzenie 29/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów dotyczących: przestrzegania przepisów bhp; przeprowadzania szkolenia z zakresu bhp

Zarządzenie 29/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów dotyczących: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki; przeprowadzania szkolenia [...]

metryczka