Uchwała nr 14/2007Senatu PWSZ AS w Wałbrzychuz dnia 30 maja 2007w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dy-daktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych dla po-szczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych dla nauczycieli akade-mickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)

Uchwała nr 14/2007
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 30 maja 2007


w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dy-daktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych dla po-szczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych dla nauczycieli akade-mickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)


zasadY ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (1 czerwca 2007, 10:34:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2128