Uchwała nr 41/2012Senatu PWSZ AS w Wałbrzychuz dnia 26 września 2012w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2011/2012 Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jed-nolity: Dz. U. 2012, poz. 572) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. nr 214, poz. 1270, z późn. zm.)

Uchwała nr 41/2012
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 26 września 2012


w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2011/2012

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jed-nolity: Dz. U. 2012, poz. 572) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. nr 214, poz. 1270, z późn. zm.)


Dotyczy zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2011/2012 (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (11 października 2012, 14:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1998