Uchwała nr 43/2011Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167); z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. nr 243, poz. 1445); z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)

Uchwała nr 43/2011
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 14 grudnia 2011


w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167); z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. nr 243, poz. 1445); z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)


Dotyczy projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji (121kB) pdf
Tabela efektów kierunkowych w odniesieniu do metod kształcenia oraz sposoby weryfikacji (metody oceny) zakładanych efektów kształcenia (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (11 stycznia 2012, 11:24:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1660