Uchwała nr 31/2011Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 21 września 2011w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w roku akademicki 2010/2011 dla studenta PWSZ AS w Wałbrzychu Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 178 pkt 1 oraz art. 181 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Mi-nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnię-cia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093, z póżn. zm.)

Uchwała nr 31/2011
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 21 września 2011


w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w roku akademicki 2010/2011 dla studenta PWSZ AS w Wałbrzychu

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 178 pkt 1 oraz art. 181 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Mi-nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnię-cia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093, z póżn. zm.)


Dotyczy wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w roku akademicki 2010/2011 dla studenta PWSZ AS w Wałbrzychu (76kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (10 października 2011, 12:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2402