Uchwała nr 19/2009Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 23 września 2009w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe w roku akademicki 2007/2008 dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093)

Uchwała nr 19/2009
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 23 września 2009


w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe w roku akademicki 2007/2008 dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093)


Stypendia ministra (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (15 października 2009, 13:16:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2720