Uchwała nr Uchwała nr 18/2009Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 23 września 2009w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego oraz zasad jego funkcjonowa-nia na stypendia dla pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz § 86 Sta-tutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Uchwała nr Uchwała nr 18/2009
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 23 września 2009


w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego oraz zasad jego funkcjonowa-nia na stypendia dla pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz § 86 Sta-tutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Własny fundusz stypendialny oraz zasady jego funkcjonowania (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (15 października 2009, 13:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009