Uchwała nr 34/2019Senatu PWSZ AS w Wałbrzychuz dnia 14 czerwca 2019w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Na podstawie: art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2018 poz. 229), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 496); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego z dnia 12 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1791), oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U.z 2018 poz. 1861, a także § 37, § 38 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, wprowadzonego Uchwałą nr 12/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z 24 kwietnia 2019 r.; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tj. Dz.U. 2017 poz. 880,

Uchwała nr 34/2019
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Na podstawie: art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2018 poz. 229), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 496); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego z dnia 12 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1791), oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U.z 2018 poz. 1861, a także § 37, § 38 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, wprowadzonego Uchwałą nr 12/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z 24 kwietnia 2019 r.; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tj. Dz.U. 2017 poz. 880,


Pobierz uchwałę (1074kB) pdf
Pobierz załącznik 1 (366kB) pdf
Pobierz załącznik 2 (539kB) pdf
Pobierz załącznik 3 (338kB) pdf
Pobierz załącznik 4 (2249kB) pdf
Pobierz załącznik 5a (238kB) pdf
Pobierz załącznik 5b (312kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Śmigielska (19 czerwca 2019, 14:38:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858