Uchwała nr 75/2017Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 20 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu niezarejestrowanych w Zintegrowanych Rejestrze KwalifikacjiNa podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017 poz. 279)

Uchwała nr 75/2017
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu niezarejestrowanych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji

Na podstawie art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017 poz. 279)


Pobierz Uchwałę (556kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Sawicka (10 stycznia 2018, 09:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250