Uchwała nr 68/2017Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 18 października 2017w sprawie zmian procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Na podstawie: art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz. 279); § 36, § 37 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, wprowadzonego Uchwałą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, nr 15/2017 z 5 kwietnia 2017 r.; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tj. Dz.U. 2017 poz. 880

Uchwała nr 68/2017
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 18 października 2017


w sprawie zmian procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Na podstawie: art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz. 279); § 36, § 37 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, wprowadzonego Uchwałą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, nr 15/2017 z 5 kwietnia 2017 r.; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tj. Dz.U. 2017 poz. 880


Pobierz Uchwałę (990kB) pdf
oświadczenie autora pracy (363kB) pdf
ocena-recenzja pracy (538kB) pdf
strona tytułowa (350kB) pdf
zasady dyplomowania na poszczególnych kierunkach studiów (1285kB) pdf
protokół egzaminu dyplomowego (244kB) pdf
Zestawienie obrazujące przebieg studiów studenta (313kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Sawicka (26 października 2017, 12:01:36)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Śmigielska (12 września 2019, 09:46:02)
Zmieniono: wymiana pliku, który się nie otwiera

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1394