Uchwała nr 53/2015Senatu PWSZ AS w Wałbrzychuz dnia 4 listopada 2015w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym pn. „Usługi zdrowotne i socjalne”Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt. 14 Statutu Pań-stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z 2015 r.

Uchwała nr 53/2015
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 4 listopada 2015


w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym pn. „Usługi zdrowotne i socjalne”

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt. 14 Statutu Pań-stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z 2015 r.


Dotyczy wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu prakt. pn. „Usługi zdrowotne i socjalne' (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (18 grudnia 2015, 12:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271