Uchwała nr 44/2013Senatu PWSZ AS w Wałbrzychuz dnia 18 grudnia 2013w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Na podstawie: art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1187); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1188); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1167); § 30, pkt. 1c, § 33 oraz § 34 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631)

Uchwała nr 44/2013
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Na podstawie: art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1187); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1188); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1167); § 30, pkt. 1c, § 33 oraz § 34 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631)


Dotyczy procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (125kB) pdf
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY (16kB) pdf
Ocena pracy dyplomowej (64kB) pdf
Strona tytułowa (389kB) pdf
Protokół komisji egzaminacyjnej (28kB) pdf
Zestawienie obrazujące przebieg studiów studenta (26kB) pdf
Protokół - egzamin praktyczny (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (8 stycznia 2014, 15:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443