Uchwała nr 37/2013Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 9 października 2013w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jed-nolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-wania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214, poz. 1270, z późn. zm.)

Uchwała nr 37/2013
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu
z dnia 9 października 2013


w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jed-nolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-wania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214, poz. 1270, z późn. zm.)


Dotyczy zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 (76kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Mierzejewska (8 stycznia 2014, 14:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106